मनोरथ

मनोरथ meaning in hindi


भग्नमनोरथ मतलब
[वि.] - जिसका मनोरथ असफल हो गया हो; विफल मनोरथ; पराजित; नाकाम।

Words just after it

मनोरथ - मतलब हिंदी में

Get definition, translation and meaning of मनोरथ in hindi. Above is hindi meaning of मनोरथ. Yahan मनोरथ ka matlab devanagari hindi dictionary bhasha mai (मनोरथ मतलब हिंदी में) diya gaya hai.

What is Hindi definition or meaning of मनोरथ ? (Manorath ka hindi arth, matlab kya hai?).

Recently Viewed Hindi Words

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :