Shabd Roop of Prabhu (Ukarant Pulling)


What is Shabd Roop of Prabhu? Know below (शब्द रूप) shabd roop of prabhu in sanskrit grammar. प्रभु ke Ukarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाप्रभुःप्रभूप्रभवः
द्वितीयाप्रभुम्प्रभूप्रभून्
तृतीयाप्रभुणाप्रभुभ्याम्प्रभुभिः
चर्तुथीप्रभवेप्रभुभ्याम्प्रभुभ्यः
पन्चमीप्रभोःप्रभुभ्याम्प्रभुभ्यः
षष्ठीप्रभोःप्रभ्वोःप्रभूणाम्
सप्तमीप्रभौप्रभ्वोःप्रभुषु
सम्बोधनहे प्रभोहे प्रभूहे प्रभवः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Prakrati
(प्रकृति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Prathvi
(पृथ्वी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Purush
(पुरूष)
Pushp
(पुष्प - नपुंसकलिंग)
Pustak
(पुस्तक - नपुंसकलिंग)
Rahu
(राहु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Raja
(राजा)
Rajan
(राजन्)
Rajas
(रजस्)
Ram
(राम - अकारान्त पुंल्लिङ्ग)
Rama
(रमा - अकारान्त स्त्रीलिङ्ग)
Rashi
(राशि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rashmi
(रश्मि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ratn
(रत्न)
Ratri
(रात्रि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Ravi
(रवि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rishi
(ऋषि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ritu
(ऋतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Sadhu
(साधु - पुंल्लिंग)
Sakhi
(सखि)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :