Shabd Roop of Prathvi (Ikarant Striling)


What is Shabd Roop of Prathvi? Know below (शब्द रूप) shabd roop of prathvi in sanskrit grammar. पृथ्वी ke Ikarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापृथ्वीपृथ्व्यौपृथ्व्यः
द्वितीयापृथ्वीम्पृथ्व्यौपृथ्वीः
तृतीयापृथ्व्यापृथ्वीभ्याम्पृथ्विभिः
चर्तुथीपृथ्व्यैपृथ्वीभ्याम्पृथ्वीभ्यः
पन्चमीपृथ्व्याःपृथ्वीभ्याम्पृथ्वीभ्यः
षष्ठीपृथ्व्याःपृथ्व्योःपृथ्वीनाम्
सप्तमीपृथ्व्याम्पृथ्व्योःपृथ्वीषु
सम्बोधनहे पृथ्विहे पृथ्व्यौहे पृथ्व्यः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Purush
(पुरूष)
Pushp
(पुष्प - नपुंसकलिंग)
Pustak
(पुस्तक - नपुंसकलिंग)
Rahu
(राहु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Raja
(राजा)
Rajan
(राजन्)
Rajas
(रजस्)
Ram
(राम - अकारान्त पुंल्लिङ्ग)
Rama
(रमा - अकारान्त स्त्रीलिङ्ग)
Rashi
(राशि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rashmi
(रश्मि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ratn
(रत्न)
Ratri
(रात्रि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Ravi
(रवि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rishi
(ऋषि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ritu
(ऋतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Sadhu
(साधु - पुंल्लिंग)
Sakhi
(सखि)
Samadhi
(समाधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Samay
(समय - अकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :