Ashuchi

Ashuchi meaning in hindi


अशुचि मतलब
[वि.] - 1. नापाक; अपवित्र 2. मैला-कुचैला; गंदा 3. काला। [सं-स्त्री.] 1. अपवित्रता 2. अपकर्ष

अशुचिता मतलब
[सं-स्त्री.] - 1. अपवित्रता 2. गंदगी; मैलापन 3. अपकर्ष 4. कालापन।

Words Near it

Ashuchi - Matlab in Hindi

Here is meaning of Ashuchi in hindi. Get definition and hindi meaning of Ashuchi. What is Hindi definition and meaning of Ashuchi ? (hindi matlab - arth kya hai?).

Recently Viewed Words

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :