Malakana

Malakana meaning in hindi


मलकना मतलब
[क्रि-अ.] - 1. हिलना-डुलना 2. इठलाना; इतराना 3. मटकना 4. चमकना। [क्रि-स.] 1. तिरछी नज़र से देखना 2. आँखें नचाना या मटकाना 3. मचमचाना

Words Near it

Malakana - Matlab in Hindi

Here is meaning of Malakana in hindi. Get definition and hindi meaning of Malakana. What is Hindi definition and meaning of Malakana ? (hindi matlab - arth kya hai?).

Recently Viewed Words

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :