Municipality

Municipality meaning in hindi


म्यूनिसिपलिटी मतलब
[सं-स्त्री.] - 1. नगरपालिका; नगरसभा 2. स्थानीय स्वायत्तशासन का अधिकार प्राप्त नगर या कसबा।

Words Near it

Municipality - Matlab in Hindi

Here is meaning of Municipality in hindi. Get definition and hindi meaning of Municipality. What is Hindi definition and meaning of Municipality ? (hindi matlab - arth kya hai?).

Recently Viewed Words

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :