Samanarthi

Samanarthi meaning in hindi


समानार्थी मतलब
[सं-पु.] - 1. वे शब्द जिनका अर्थ समान हो 2. एक ही अर्थ देने वाले शब्द

Words Near it

Samanarthi - Matlab in Hindi

Here is meaning of Samanarthi in hindi. Get definition and hindi meaning of Samanarthi. What is Hindi definition and meaning of Samanarthi ? (hindi matlab - arth kya hai?).

Recently Viewed Words

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :