Shabd Roop of Jagat


What is Shabd Roop of Jagat? Know below (शब्द रूप) shabd roop of jagat in sanskrit grammar. जगत् (Jagat) ke shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाजगत् / जगद्जगतीजगन्ति
द्वितीयाजगत् / जगद्जगतीजगन्ति
तृतीयाजगताजगद्भ्याम्जगद्भीः
चर्तुथीजगतेजगद्भ्याम्जगदभ्यः
पन्चमीजगतःजगद्भ्याम्जगदभ्यः
षष्ठीजगतःजगतोःजगताम्
सप्तमीजगतिजगतोःजगत्सु
सम्बोधनहे जगत्!हे जगती!हे जगन्ति!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Jal
(जल - अकारान्त नपुंसकलिंग)
Janak
(जनक - अकारान्त पुंल्लिंग)
Janani
(जननी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Janta
(जनता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Jantu
(जन्तु - अकारान्त)
Jantu
(जन्तु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Jati
(जाति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Kamal
(कमल - नपुंसकलिंग)
Kanak
(कनक - अकारान्त)
Kanya
(कन्या)
Kapi
(कपि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Karm
(कर्म)
Karman
(कर्मन्)
Kaun
(कौन - नपुंसकलिंग)
Kaun
(कौन - पुंल्लिंग)
Kaun
(कौन - स्त्रीलिंग)
Kavi
(कवि)
Khargosh
(खरगोश)
Kim
(किम् - नपुंसकलिंग)
Kim
(किम् - पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :