Shabd Roop of Patni (Ikarant Striling)


What is Shabd Roop of Patni? Know below (शब्द रूप) shabd roop of patni in sanskrit grammar. पत्नी ke Ikarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापत्नीपत्न्यौपत्न्यः
द्वितीयापत्नीम्पत्न्यौपत्नीः
तृतीयापत्न्यापत्नीभ्याम्पत्निभिः
चर्तुथीपत्न्यैपत्नीभ्याम्पत्नीभ्यः
पन्चमीपत्न्याःपत्नीभ्याम्पत्नीभ्यः
षष्ठीपत्न्याःपत्न्योःपत्नीनाम्
सप्तमीपत्न्याम्पत्न्योःपत्नीषु
सम्बोधनहे पत्निहे पत्न्यौहे पत्न्यः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Patra
(पत्र - नपुंसकलिंग)
Payas
(पयस्)
Payomuch
(पयोमुच्)
Pita
(पिता)
Pitra
(पितृ)
Prabhu
(प्रभु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Prakrati
(प्रकृति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Prathvi
(पृथ्वी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Purush
(पुरूष)
Pushp
(पुष्प - नपुंसकलिंग)
Pustak
(पुस्तक - नपुंसकलिंग)
Rahu
(राहु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Raja
(राजा)
Rajan
(राजन्)
Rajas
(रजस्)
Ram
(राम - अकारान्त पुंल्लिङ्ग)
Rama
(रमा - अकारान्त स्त्रीलिङ्ग)
Rashi
(राशि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rashmi
(रश्मि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ratn
(रत्न)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :