Shabd Roop of Payas


What is Shabd Roop of Payas? Know below (शब्द रूप) shabd roop of payas in sanskrit grammar. पयस् (Payas) ke shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापयःपयसीपयांसि
द्वितीयापयःपयसीपयांसि
तृतीयापयसापयोभ्याम्पयोभिः
चर्तुथीपयसेपयोभ्याम्पयोभ्यः
पन्चमीपयसःपयोभ्याम्पयोभ्यः
षष्ठीपयसःपयसोःपयसाम्
सप्तमीपयसिपयसोःपयःसु
सम्बोधनहे पयः!हे पयसी!हे पयांसि!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Payomuch
(पयोमुच्)
Pita
(पिता)
Pitra
(पितृ)
Prabhu
(प्रभु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Prakrati
(प्रकृति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Prathvi
(पृथ्वी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Purush
(पुरूष)
Pushp
(पुष्प - नपुंसकलिंग)
Pustak
(पुस्तक - नपुंसकलिंग)
Rahu
(राहु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Raja
(राजा)
Rajan
(राजन्)
Rajas
(रजस्)
Ram
(राम - अकारान्त पुंल्लिङ्ग)
Rama
(रमा - अकारान्त स्त्रीलिङ्ग)
Rashi
(राशि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rashmi
(रश्मि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ratn
(रत्न)
Ratri
(रात्रि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Ravi
(रवि - इकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :