Shabd Roop of Rashi (Ikarant Pulling)


What is Shabd Roop of Rashi? Know below (शब्द रूप) shabd roop of rashi in sanskrit grammar. राशि ke Ikarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाराशिःराशीराशयः
द्वितीयाराशिम्राशीराशीन्
तृतीयाराशिनाराशिभ्याम्राशिभिः
चर्तुथीराशयेराशिभ्याम्राशिभ्यः
पन्चमीराशेःराशिभ्याम्राशिभ्यः
षष्ठीराशेःराश्योःराशीनाम्
सप्तमीराशौराश्योःराशिषु
सम्बोधनहे राशेहे राशीहे राशयः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Rashmi
(रश्मि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ratn
(रत्न)
Ratri
(रात्रि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Ravi
(रवि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Rishi
(ऋषि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Ritu
(ऋतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Sadhu
(साधु - पुंल्लिंग)
Sakhi
(सखि)
Samadhi
(समाधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Samay
(समय - अकारान्त पुंल्लिंग)
Samraj
(सम्राज्)
Sandhi
(सन्धि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Sarathi
(सारथि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Sarit
(सरित्)
Sena
(सेना - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Senani
(सेनानी)
Setu
(सेतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Shadanan
(षडानन - अकारान्त पुंल्लिंग)
Shashak
(शशकः)
Shatru
(शत्रु - उकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :