Samanarthak

Samanarthak meaning in hindi


समानार्थक मतलब
[वि.] - (शब्द) एक समान अर्थ रखने वाले; पर्यायवाची; (सिनॉनिमस)।

Words Near it

Samanarthak - Matlab in Hindi

Here is meaning of Samanarthak in hindi. Get definition and hindi meaning of Samanarthak. What is Hindi definition and meaning of Samanarthak ? (hindi matlab - arth kya hai?).

Recently Viewed Words

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :