Shabd Roop of Data


What is Shabd Roop of Data? Know below (शब्द रूप) shabd roop of data in sanskrit grammar. दाता (Data) ke shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमादातादातारौदातारः
द्वितीयादातारम्दातारौदातृन्
तृतीयादात्रादातृभ्याम्दातृभ्यः
चर्तुथीदात्रेदातृभ्याम्दातृभ्यः
पन्चमीदातुःदातृभ्याम्दातृभ्यः
षष्ठीदातुःदात्रोःदातृणाम्
सप्तमीदातरिदात्रोःदातृषु
सम्बोधनदातःदातारौदातारः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Datra
(दातृ)
Dev
(देव - अकारान्त पुंल्लिंग)
Dhanush
(धनुष - षकारान्त नपुंसकलिंग)
Dhanush
(धनुष् - षकारान्त नपुंसकलिंग)
Dhenu
(धेनु)
Dhool
(धूल)
Dhwani
(ध्वनि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Dik
(दिक्)
Din
(दिन - अकारान्त)
Dirgh
(दीर्घ - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Dirgh
(दीर्घ - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Dirgh
(दीर्घ - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Disha
(दिशा)
Edaka
(एड़का)
Etat
(एतत् - नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द)
Etat
(एतत् - पुंल्लिंग सर्वनाम शब्द)
Etat
(एतत् - स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द)
Fal
(फल - नपुंसक लिंग)
Fool
(फूल - नपुंसकलिंग)
Gachchhat
(गच्छत्)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :