Shabd Roop of Fool (Napunsakling)


What is Shabd Roop of Fool? Know below (शब्द रूप) shabd roop of fool in sanskrit grammar. फूल (पुष्प) ke Napunsakling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमापुष्पम्पुष्पेपुष्पानि
द्वितीयापुष्पम्पुष्पेपुष्पानि
तृतीयापुष्पेनपुष्पाभ्याम्पुष्पैः
चर्तुथीपुष्पायपुष्पाभ्याम्पुष्पेभ्यः
पन्चमीपुष्पात्पुष्पाभ्याम्पुष्पेभ्यः
षष्ठीपुष्पस्यपुष्पयोःपुष्पानाम्
सप्तमीपुष्पेपुष्पयोःपुष्पेषु
सम्बोधनहे पुष्पम्!हे पुष्पे!हे पुष्पानि!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Gachchhat
(गच्छत्)
Gagan
(गगन - अकारान्त)
Gaj
(गजः)
Gati
(गति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Gau
(गौ)
Gauraya
(गौरया - स्त्रीलिंग)
Ghat
(घट - अकारान्त पुंल्लिंग)
Ghatika
(घटिका - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Ghoda
(घोड़ा)
Giri
(गिरि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Govind
(गोविन्द - अकारान्त पुंल्लिंग)
Grah
(गृह - अकारान्त)
Grahani
(गृहणी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Guru
(गुरू)
Hani
(हानि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Hanumat
(हनुमत् )
Hari
(हरि)
Hast
(हस्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Hathi
(हाथी)
Ichchha
(इच्छा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :