Shabd Roop of Sarathi (Ikarant Pulling)


What is Shabd Roop of Sarathi? Know below (शब्द रूप) shabd roop of sarathi in sanskrit grammar. सारथि ke Ikarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमासारथिःसारथीसारथयः
द्वितीयासारथिम्सारथीसारथीन्
तृतीयासारथिनासारथिभ्याम्सारथिभिः
चर्तुथीसारथयेसारथिभ्याम्सारथिभ्यः
पन्चमीसारथेःसारथिभ्याम्सारथिभ्यः
षष्ठीसारथेःसारथ्योःसारथीनाम्
सप्तमीसारथौसारथ्योःसारथिषु
सम्बोधनहे सारथेहे सारथीहे सारथयः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Sarit
(सरित्)
Sena
(सेना - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Senani
(सेनानी)
Setu
(सेतु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Shadanan
(षडानन - अकारान्त पुंल्लिंग)
Shashak
(शशकः)
Shatru
(शत्रु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Sher
(शेर)
Shobha
(शोभा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Shobhan
(शोभन - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Shobhan
(शोभन - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Shobhan
(शोभन - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Singh
(सिंह)
Sita
(सीता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Stri
(स्त्री)
Sudhi
(सुधी)
Tad
(तद् - नपुंसकलिंग)
Tad
(तद् - पुंल्लिंग)
Tad
(तद् - स्त्रीलिंग)
Tapas
(तपस्)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :