Shabd Roop of Aakash


What is Shabd Roop of Aakash? Know below (शब्द रूप) shabd roop of aakash in sanskrit grammar. आकाश (Aakash) ke shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमानभःनभसीनभांसि
द्वितीयानभःनभसीनभांसि
तृतीयानभसानभोभ्याम्नभोभिः
चर्तुथीनभसेनभोभ्याम्नभोभ्यः
पन्चमीनभसःनभोभ्याम्नभोभ्यः
षष्ठीनभसःनभसोःनभसाम्
सप्तमीनभसिनभसोःनभःसु
सम्बोधनहे नभः!हे नभसी!हे नभांसि!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Aap
(आप - पुंल्लिंग)
Aap
(आप - स्त्रीलिंग)
Adas
(अद्स - नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द)
Adas
(अद्स - पुंल्लिंग सर्वनाम शब्द)
Adas
(अद्स - स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द)
Agni
(अग्नि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Agya
(आज्ञा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Akshi
(अक्षि)
Anu
(अणु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Ashv
(अश्व)
Asmad
(अस्मद्)
Atithi
(अतिथि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Atma
(आत्मा - संज्ञा शब्द पुंल्लिंग)
Atman
(आत्मन् - संज्ञा शब्द पुंल्लिंग)
Awadhi
(अवधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Baal
(बाल)
Balak
(बालक - पुल्लिंग)
Balika
(बालिका - स्त्रीलिंग)
Bandar
(बन्दर)
Bandhu
(बन्धु - उकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :