Shabd Roop of Bandar


What is Shabd Roop of Bandar? Know below (शब्द रूप) shabd roop of bandar in sanskrit grammar. बन्दर (Bandar) ke shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमावानरःवानरौःवानराः
द्वितीयावानरम्वानरौःवानरान्
तृतीयावानरेणवानराभ्याम्वानरैः
चर्तुथीवानरायवानराभ्याम्वानरेभ्यः
पन्चमीवानरात्वानराभ्याम्वानरेभ्यः
षष्ठीवानरस्यवानरयोःवानराणाम्
सप्तमीवानरेवानरयोःवानरेषु
सम्बोधनहे वानर!हे वानरौ!हे वानराः!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Bandhu
(बन्धु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Bhakt
(भक्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Bhakti
(भक्ति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Bhavya
(भाग्य - अकारान्त)
Bhawat
(भवत् - पुंल्लिंग)
Bhawat
(भवत् - स्त्रीलिंग)
Bhed
(भेड़)
Bhubhrat
(भूभृत्)
Bindu
(बिन्दु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Buddhi
(बुद्धि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chandra
(चन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
Chataka
(चटका - स्त्रीलिंग)
Chhaatra
(छात्रा - स्त्रीलिंग)
Chhatra
(छत्र - नपुंसकलिंग)
Chhavi
(छवि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chhaya
(Chhaya - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Chhota
(छोटा - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Chhota
(छोटा - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Chhota
(छोटा - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Chinta
(चिन्ता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :