Shabd Roop of Atma (Pulling)


What is Shabd Roop of Atma? Know below (शब्द रूप) shabd roop of atma in sanskrit grammar. आत्मा (आत्मन्) ke Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाआत्माआत्मनौआत्मानः
द्वितीयाआत्मान्आत्मनौआत्मनः
तृतीयाआत्मनाआत्मभ्याम्आत्मभिः
चर्तुथीआत्मनेआत्मभ्याम्आत्मभ्यः
पन्चमीआत्मनःआत्मभ्याम्आत्मभ्यः
षष्ठीआत्मनःआत्मनोःआत्मनाम्
सप्तमीआत्मनिआत्मनोःआत्मसु
सम्बोधनहे आत्मन्!हे आत्मनौ!हे आत्मानः!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Atman
(आत्मन् - संज्ञा शब्द पुंल्लिंग)
Awadhi
(अवधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Baal
(बाल)
Balak
(बालक - पुल्लिंग)
Balika
(बालिका - स्त्रीलिंग)
Bandar
(बन्दर)
Bandhu
(बन्धु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Bhakt
(भक्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Bhakti
(भक्ति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Bhavya
(भाग्य - अकारान्त)
Bhawat
(भवत् - पुंल्लिंग)
Bhawat
(भवत् - स्त्रीलिंग)
Bhed
(भेड़)
Bhubhrat
(भूभृत्)
Bindu
(बिन्दु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Buddhi
(बुद्धि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Chandra
(चन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
Chataka
(चटका - स्त्रीलिंग)
Chhaatra
(छात्रा - स्त्रीलिंग)
Chhatra
(छत्र - नपुंसकलिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :