Shabd Roop of Giri (Ikarant Pulling)


What is Shabd Roop of Giri? Know below (शब्द रूप) shabd roop of giri in sanskrit grammar. गिरि ke Ikarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमागिरिःगिरीगिरयः
द्वितीयागिरिम्गिरीगिरीन्
तृतीयागिरिणागिरिभ्याम्गिरिभिः
चर्तुथीगिरयेगिरिभ्याम्गिरिभ्यः
पन्चमीगिरेःगिरिभ्याम्गिरिभ्यः
षष्ठीगिरेःगिर्योःगिरीणाम्
सप्तमीगिरौगिर्योःगिरिषु
सम्बोधनहे गिरेहे गिरीहे गिरयः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Govind
(गोविन्द - अकारान्त पुंल्लिंग)
Grah
(गृह - अकारान्त)
Grahani
(गृहणी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Guru
(गुरू)
Hani
(हानि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Hanumat
(हनुमत् )
Hari
(हरि)
Hast
(हस्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Hathi
(हाथी)
Ichchha
(इच्छा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Idam
(इदम् - नपुंसकलिंग)
Idam
(इदम् - पुंल्लिंग)
Idam
(इदम् - स्त्रीलिंग)
Indra
(इन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
Indu
(इन्दु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Jagat
(जगत्)
Jal
(जल - अकारान्त नपुंसकलिंग)
Janak
(जनक - अकारान्त पुंल्लिंग)
Janani
(जननी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Janta
(जनता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :