Shabd Roop of Setu (Ukarant Pulling)


What is Shabd Roop of Setu? Know below (शब्द रूप) shabd roop of setu in sanskrit grammar. सेतु ke Ukarant Pulling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमासेतुःसेतूसेतवः
द्वितीयासेतुम्सेतूसेतून्
तृतीयासेतुनासेतुभ्याम्सेतुभिः
चर्तुथीसेतवेसेतुभ्याम्सेतुभ्यः
पन्चमीसेतोःसेतुभ्याम्सेतुभ्यः
षष्ठीसेतोःसेत्वोःसेतूनाम्
सप्तमीसेतौसेत्वोःसेतुषु
सम्बोधनहे सेतोहे सेतूहे सेतवः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Shadanan
(षडानन - अकारान्त पुंल्लिंग)
Shashak
(शशकः)
Shatru
(शत्रु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Sher
(शेर)
Shobha
(शोभा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Shobhan
(शोभन - नपुंसकलिंग विशेषण शब्द)
Shobhan
(शोभन - पुंल्लिंग विशेषण शब्द)
Shobhan
(शोभन - स्त्रीलिंग विशेषण शब्द)
Singh
(सिंह)
Sita
(सीता - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Stri
(स्त्री)
Sudhi
(सुधी)
Tad
(तद् - नपुंसकलिंग)
Tad
(तद् - पुंल्लिंग)
Tad
(तद् - स्त्रीलिंग)
Tapas
(तपस्)
Tapasya
(तपस्या)
Tara
(तारा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Tithi
(तिथि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Tum
(तुम)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :