Synonym of Ponder


WordSynonyms
PonderThink, Meditate
Get definition and list of more Synonym and Antonym in English Grammar.

See Next Synonym

Ponder Synonym

What are Synonym of ponder in English? Ponder ka paryayvachi / samanarthi shabd kya Hai. See above (Synonym) similar words of Ponder.

Most Viewed Synonym

Learn more in English Grammar

जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :