Shabd Roop of Gati (Ikarant Striling)


What is Shabd Roop of Gati? Know below (शब्द रूप) shabd roop of gati in sanskrit grammar. गति ke Ikarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमागतिःगतीगतयः
द्वितीयागतिम्गतीगतीः
तृतीयागत्यागतीभ्याम्गतिभिः
चर्तुथीगत्यै, गतयेगतीभ्याम्गतिभ्यः
पन्चमीगत्याः, गतेःगतीभ्याम्गतिभ्यः
षष्ठीगतयाः, गतेःगत्योःगतीनाम्
सप्तमीगत्याम्, गतौगत्योःगतिषु
सम्बोधनहे गतेहे गतीहे गतयः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Gau
(गौ)
Gauraya
(गौरया - स्त्रीलिंग)
Ghat
(घट - अकारान्त पुंल्लिंग)
Ghatika
(घटिका - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Ghoda
(घोड़ा)
Giri
(गिरि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Govind
(गोविन्द - अकारान्त पुंल्लिंग)
Grah
(गृह - अकारान्त)
Grahani
(गृहणी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Guru
(गुरू)
Hani
(हानि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Hanumat
(हनुमत् )
Hari
(हरि)
Hast
(हस्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Hathi
(हाथी)
Ichchha
(इच्छा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Idam
(इदम् - नपुंसकलिंग)
Idam
(इदम् - पुंल्लिंग)
Idam
(इदम् - स्त्रीलिंग)
Indra
(इन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :