Shabd Roop of Ghoda


What is Shabd Roop of Ghoda? Know below (शब्द रूप) shabd roop of ghoda in sanskrit grammar. घोड़ा (Ghoda) ke shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमाअश्व:अश्वौअश्वा:
द्वितीयाअश्वम्अश्वौअश्वान्
तृतीयाअश्वेणअश्वाभ्याम्अश्वै:
चर्तुथीअश्वायअश्वाभ्याम्अश्वेभ्य:
पन्चमीअश्वात्अश्वाभ्याम्अश्वेभ्य:
षष्ठीअश्वस्यअश्वयो:अश्वाणाम्
सप्तमीअश्वेअश्वयो:अश्वेषु
सम्बोधनहे अश्व!हे अश्वौ!हे अश्वा:!

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Giri
(गिरि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Govind
(गोविन्द - अकारान्त पुंल्लिंग)
Grah
(गृह - अकारान्त)
Grahani
(गृहणी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Guru
(गुरू)
Hani
(हानि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Hanumat
(हनुमत् )
Hari
(हरि)
Hast
(हस्त - अकारान्त पुंल्लिंग)
Hathi
(हाथी)
Ichchha
(इच्छा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Idam
(इदम् - नपुंसकलिंग)
Idam
(इदम् - पुंल्लिंग)
Idam
(इदम् - स्त्रीलिंग)
Indra
(इन्द्र - अकारान्त पुंल्लिंग)
Indu
(इन्दु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Jagat
(जगत्)
Jal
(जल - अकारान्त नपुंसकलिंग)
Janak
(जनक - अकारान्त पुंल्लिंग)
Janani
(जननी - इकारान्त स्त्रीलिंग)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :