Shabd Roop of Tara (Akarant Striling)


What is Shabd Roop of Tara? Know below (शब्द रूप) shabd roop of tara in sanskrit grammar. तारा ke Akarant Striling shabd roop kya Hain.


विभक्तिएकवचनद्विवचनबहुवचन
प्रथमातारातारेताराः
द्वितीयाताराम्तारेताराः
तृतीयातारयाताराभ्याम्ताराभिः
चर्तुथीतारायैताराभ्याम्ताराभ्यः
पन्चमीतारायाःताराभ्याम्ताराभ्यः
षष्ठीतारायाःतारयोःताराणाम्
सप्तमीतारायाम्तारयोःतारासु
सम्बोधनहे तारेहे तारेहे ताराः

Read more about Sanskrit Shabd Roop in detail.

See Next Sanskrit Shabd Roop

Tithi
(तिथि - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Tum
(तुम)
Uma
(उमा - अकारान्त स्त्रीलिंग)
Unnati
(उन्नति - इकारान्त स्त्रीलिंग)
Upadhi
(उपाधि - इकारान्त पुंल्लिंग)
Uru
(उरु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Vaach
(वाच् - स्त्रीलिंग)
Vadhu
(वधू)
Vah
(वह - नपुंसकलिंग)
Vah
(वह - पुंल्लिंग)
Vah
(वह - स्त्रीलिंग)
Vanar
(वानर)
Vanaspati
(वनस्पति - इकारान्त पुंल्लिंग)
Vani
(वाणी - स्त्रीलिंग)
Vani
(वाणी)
Vanij
(वणिज्)
Vari
(वारि)
Vayu
(वायु - उकारान्त पुंल्लिंग)
Vipad
(विपद्)
Vishal
(विशाल - नपुंसकलिंग विशेषण)
जानें कुछ नयी रोचक चीजे भी :